AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

KOMPENDIUM FYZIOLÓGIE A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE
Autori: Imrich Andráši, Oto Masár, Karel Pitr

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 8,00 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 7,20 €

Počet strán: 190
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2018
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-89553-56-3

Zásadné zmeny v organizácii pohotovostných a záchranných služieb prinášajú i zmeny v ich štruktúre a personálnom obsadení. V minulosti bolo nemysliteľné, aby výjazdová skupina nebola obsadená lekárom, v súčasnosti bude lekár postupne výnimkou. Táto zmena nutne vedie k tomu, že sa menia i kompetencie záchranárov vo výjazdových tímoch.
Je preto potrebné, aby fakulty participujúce na výuke záchranárov reagovali na tieto zmeny i zásadnou zmenou vo výuke. Záchranár prestane byť len vykonávateľom príkazov lekára, ale bude sa musieť i rozhodnúť na mieste, pri pacientovi. Rozhodovanie pri akútnom stave nie je jednoduché, konzultant na telefóne je právna paródia, preto je potrebné poskytnúť na všetkých úrovniach vzdelávania záchranárov literatúru, ktorá bude zameraná na potreby tejto oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Našou snahou bude postupne rozšíriť našu publikačnú činnosť a reagovať na potreby výuky tak, aby sme pokryli základné preklinické obory.
Bez zvládnutia základov teoretických odborov, je toto vzdelávanie mystickým „hradom na piesku“.
Predkladaná monografia je prvým pokusom o túto zmenu vzdelávania, zmenu od základov. Ako ľudia z praxe sme sa pokúsili poskytnúť kolegom záchranárom prehľad o fyziologických a patofyziologických zmenách v organizme tak, aby chápali deje a prípadné následné zmeny pri ochoreniach. Snažili sme sa v dostupnej literatúre nájsť kompromis medzi hodnotným učebnicami v týchto odboroch určenými pre študentov medicíny a lekárov, dostupnými publikáciami pre nelekárske obory a potrebami praxe záchranárov. Vieme, že v predkladanej literatúre nie je nič prevratné. Je to len úprimná snaha zvýšiť úroveň vzdelávania záchranárov tak, aby každý ich postup pri pacientovi bol realizovaný nielen na poklade empírie, ale i zo solídnych teoretických vedomostí.
Veríme, že počet strán kolegov neodradí a budú si v publikácii listovať nielen pred skúškou.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu