AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

KONTROLOVANIE V MANAŽMENTE
Autor: Juraj Mišún - Ivana Mišúnová Hudáková

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 12,00 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 10,80 €

Počet strán: 178
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2017
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-89553-47-1

Autori publikácie doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. a doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia z Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom úzko spolupracujú s manažérmi z hospodárskej praxe. Cieľom vysokoškolskej učebnice je komplexne prezentovať problematiku kontrolovania v manažmente. Autori podrobne spracovali problematiku kontrolovania vo väzbe na aktuálne trendy v teórii a v praxi v zahraničí aj v Slovenskej republike. Publikácia je podrobne členená do trinástich samostatných kapitol. Obsahuje množstvo poznatkov počnúc vymedzením základných pojmov v oblasti kontrolovania až po trendy v kontrolovaní. Všetky časti vysokoškolskej učebnice sú systematicky usporiadané. V publikácii sú podrobne rozpracované viaceré oblasti manažmentu: - Prístupy ku kontrolovania,
- Spojenie kontrolovania a ostaných funkcií manažmentu
- Charakteristika subjektu, objektu a predmetu kontrolovania
- Podrobná klasifikácia druhov kontroly
- Vymedzenie úrovní kontrolovania
- Uvedenie procesu kontrolovania
- Spracovanie čiastkových fáz kontrolného procesu
- Definovanie požiadaviek na kontrolný proces, ako aj rozpracované techniky metódy a prístupy ku kontrolovaniu
- Formy kontrolovania a ďalšie aspekty kontrolovania
- Vymedzenie auditu, atď.
Vysokoškolská učebnica je vhodná nielen pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj pre manažérov, podnikateľov a širokú odbornú verejnosť.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu