AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

KOMPENDIUM PODNIKANIA
Autor: Elena Šúbertová – Marta Markovičová

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 9,00 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 8,10 €

Počet strán: 136
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2015
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-89553-34-1

Publikácia poskytuje pre všetkých potenciálnych i reálnych podnikateľov prehľad základných právnych prepisov, teoretických a praktických prístupov k podnikaniu na Slovensku. Autorkou prvých šiestich kapitol je doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD., ktorá pôsobí na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde sa venuje predmetom zameraným na vzdelávanie v oblasti podnikateľskej činnosti všeobecne a podnikovej ekonomiky osobitne. Autorkou ďalších dvoch kapitol je Ing. Marta Markovičová, PhD., ktorá je dlhoročnou odborníčkou z hospodárskej praxe a poukazuje na praktické problémy pri podnikaní v SR v súčasnosti. Cieľom vysokoškolskej učebnice „Kompendium podnikania“ je podnietiť k podnikaniu mladých ľudí, najmä študentov. Súčasne poukázať na diferencované možnosti podpory podnikania na Slovensku, uviesť silné a slabé stránky podnikateľského prostredia. Na základe uvedeného autorky odporúčajú využiť pozitíva z podnikateľského prostredia pri podnikaní a súčasne sa vyhnúť reálnym, či potenciálnym bariéram podnikania. Publikácia prináša množstvo teoretických poznatkov a praktických skúseností, ktoré sú potrebné pre všetkých, ktorí chcú podnikať a zároveň aj pre aktívnych podnikateľov, najmä z malých a stredných podnikov.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu