AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE V EURÓPSKEJ ÚNIIAutor: Elena Šúbertová

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 8,00 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 7,20 €

Počet strán: 128
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2014
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-89553-24-2

Cieľovou skupinou predloženej vysokoškolskej učebnice doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. sú všetci, ktorí majú záujem oboznámiť sa so základnými poznatkami, nevyhnutnými pre podnikanie v krajinách Európskej únie. Publikácia začína objasnením vzniku EÚ, jej vývojom i rozširovaním, ďalej uvádza právne základy EÚ. Potom pokračuje s vysvetlením, aké sú inštitúcie a orgány EÚ, čo je európska menová únia, ako aj čo je jednotný vnútorný trh EÚ. Dôležité je vymedzenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v EÚ, a to vo väzbe na čerpanie finančných zdrojov z eurofondov. Súčasne kniha charakterizuje vybrané spoločné politiky EÚ, rozpočet EÚ, daňovú politiku EÚ. Publikácia uvádza aj základné poznatky z ďalších oblasti, napríklad zo životného prostredia, zo vzdelávania na odborných a na vysokých školách v krajinách Európskej únie.
Snahou publikácie je poukázať na rozmanitosť podnikateľského prostredia v Európskej únii. Čím skôr čitateľ pochopí na strane jednej spoločné znaky a na strane druhej špecifiká jednotlivých politík v členských krajinách EÚ, tým skôr bude pripravený podnikať na jednotnom vnútornom trhu Európskej únie alebo prípadne bude efektívne využívať finančné zdroje z prostriedkov eurofondov.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu