AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

PASTORÁLKA – SUPERVÍZIA – PASTORÁLNA PSYCHOLÓGIA


Autor: Helmut Weiss

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 14,30 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 12,87 €

Počet strán: 256
Rok vydania: 2013
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978–80–89553–14-3

Autor, Helmut Weiss, ako skúsený pastorálny pracovník je profesionálnym aj osobným životom zainteresovaný poskytuje obohacujúci prínos čitateľom v danej oblasti. Jednotlivé kapitoly publikácie majú za cieľ hlbšie nazrieť do pastorálky - starostlivosti o dušu, stručne približuje základné informácie o supervízii a pastorálnej psychológii. Kniha je venovaná tak študentom teologického smeru, ako aj študentom rôznych odborov pomáhajúcich profesií a pedagogických smerov. Zároveň je študijným i praktickým sprievodcom pre dobrovoľníkov a profesionálov v oblastiach pastorálnej starostlivosti, praktickej teológie, diakonie, psychológie, sociálnych služieb, poradenských služieb, teológie či katechetiky. Kniha zaujme a ponúka možnosti ďalšieho prehlbovanie vedomostí v oblasti vybranej čitateľom. Rôznorodosť oblastí a osobný prínos autora robia túto knihu jedinečnou zároveň aj preto, že na Slovensku je prvou takto špecificky zameranou knihou pre široký okruh možných čitateľov. Jej cieľom nie je podrobný rozbor všetkých troch elementov, ale ako hovorí sám autor, má vzbudiť zvedavosť a snahu rozpracovať jednotlivé témy a oblasti hlbšie, ako aj ponúknuť priestor pre vedecké skúmanie vybraných tém.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu