AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

KONTROLOVANIE


Autori: Ján Kráčmar, Miroslav Majtán, Matúš Jurových, Juraj Mišún, Ivana Mišúnová Hudáková, Pavol Oravský, Eliška Záležáková

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 12,00 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 10,80 €

Počet strán: 196
Rok vydania: 2013
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-89553-17-4

Autori vysokoškolskej učebnice sú erudovaní odborníci z Ekonomickej univerzity v Bratislave a z hospodárskej praxe. Cieľom vysokoškolskej učebnice je prezentovať problematiku kontrolovania. Pri koncipovaní publikácie a pri jej samotnej realizácii kolektív autorov rozpracoval problematiku kontrolovania aj v širších súvislostiach manažmentu. Preto okrem všeobecného pohľadu na problematiku kontrolovania predložená kniha obsahuje aj naznačenie súvislostí kontrolovania s ostatnými riadiacimi funkciami a niektorými inými oblasťami manažmentu. Realizácia riadiacej funkcie kontrolovania je spracovaná:
- z hľadiska interného kontrolovania v zmysle vnútorného kontrolného systému,
- z hľadiska externého kontrolovania reprezentovaného predovšetkým kontrolným systémom verejnej správy.
Kontrolovanie v podniku môžeme podľa autorov charakterizovať ako súhrn kontrol, kontrolných aktivít, činností a procesov, ktoré v synergii realizujú manažérsku funkciu kontrolovanie v podniku. Ďalšie možnosti zaradenia aktivít podniku a ich spôsoby kontrolovania sú uvedené v predloženej publikácii.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu