AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

MANAŽMENT PROJEKTOV V PODNIKANÍ A INFORMATIZÁCII PRI PRECHODE K ZNALOSTNÉMU MANAŽMENTU
Autori: Stojan Russev, Elena Šúbertová

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 18,00 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 16,20 €

Počet strán: 466
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2013
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978–80–89553–13–6

Kľúčovou myšlienkou autorov – prof. Ing. Stojana Russeva, PhD. a doc. Ing. Eleny Šúbertovej, PhD. pri spracovaní vedeckej monografie „Manažment projektov v podnikaní a informatizácii pri prechode k znalostnému manažmentu“ je podrobnejšie objasniť a ponúknuť návod na efektívne riadenie projektov tvorby a implementácie informačných systémov v podnikaní všeobecne ako aj pri podnikaní v malých a stredných podnikoch. Problematika obsiahnutá v tejto publikácii umožní čitateľom vytvoriť si komplexnú predstavu o potrebe a realizácii projektov pri podnikateľskej činnosti a o informatizácii z teoretického, ale aj praktického hľadiska. Zámer autorov bol vyzdvihnúť a zároveň podrobnejšie objasniť manažment zakladania sociálno-ekonomických systémov, ich reengineering a informatizáciu ako súčasný fenomén moderného riadenia, vyplývajúci z rozvoja globalizácie, informačných technológií a vedomostí. Tým, že v knihe je definovaná a charakterizovaná súčasná nová etapa vývoja teórie manažmentu, rešpektujúca rozvoj spoločnosti a význam informatizácie pre efektívne riadenie podnikov je vhodnou pomôckou pre prácu manažérov, podnikateľov a projektantov informačných systémov, ale aj študentov, lebo poskytuje nové konkrétne systematizované poznatky o viacerých oblastiach súčasne – o znalostnom a projektovom manažmente, o informatizácii a o podnikaní i kvalite podnikateľského prostredia na Slovensku a vo svete.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu