AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

OSOBITOSTI MANAŽMENTU KOMERČNEJ POISŤOVNE
Autori: Anna Majtánová, Ingrid Vachálková, Hana Dlábiková

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 13,00 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 11,70 €

Počet strán: 224
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2013
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978–80–89553–12-9

Vedecká monografia „Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne“ reaguje na nutnosť a potrebu hlbšieho rozpracovania spôsobov organizácie a riadenia poisťovne, ktoré sa vyžaduje najmä v súvislosti s globalizáciou a aplikáciou smerníc Európskej únie (Solventnosť II). Jej obsah vyplýva z aktuálnosti riešeného problému a venuje pozornosť najmä teoretickému vymedzeniu podnikania v poisťovníctve, dohľadu nad poisťovníctvom v podmienkach Slovenskej republiky i Európskej únii, organizačnej štruktúry poisťovne, daňových otázok v poisťovníctve. Ďalej analyzuje ratingové hodnotenie poisťovní, problematiku kontrollingu, externého a interného auditu v poisťovniach. Zároveň táto vedecká monografia by mala zmierniť nedostatok vedeckej literatúry, ktorý existuje v tejto špecifickej a náročnej disciplíne, akou poisťovníctvo nesporne je.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu