AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

EFEKTÍVNY PRODUKČNÝ SYSTÉM
Autor: Milan Fekete

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 9,50 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 8,55 €

Počet strán: 132
Rok vydania: 2012
Jazyk: slovenský
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 978-80-89553-09-9

Publikácia doc. Ing. Milana Feketeho, PhD. z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave má za cieľ poukázať na niektoré spôsoby dosahovania efektívnosti produkčného systému bez ohľadu na druh organizácie. Vychádza pritom z chápania a dosahovania efektívnosti na základe teórie a praxe štíhleho manažmentu, ktorý je v súčasnosti úspešne uplatňovaný aj v organizáciách na Slovensku. Prvé dve kapitoly publikácie sú zamerané na objasnenie pojmu efektívnosť produkčného systému z pohľadu štíhleho manažmentu, v druhej kapitole je podrobnejšie charakterizovaný samotný štíhly manažment. Obsahom tretej kapitoly je prehľad najčastejšie využívaných metód a nástrojov na optimalizáciu procesov v produkčnom systéme, a to v dvoch základných situáciách: keď máme nedostatok kapacity pri zvyšujúcom sa dopyte a opačne, keď máme dostatok kapacity pri zmenšujúcom sa dopyte. Štvrtá kapitola predkladá čitateľom postupnosť analýzy výrobného procesu z hľadiska jeho efektívnosti, na základe tejto postupnosti je možné definovať, do akej miery výrobný proces efektívne funguje. Ďalej na základe tejto analýzy určuje spôsoby ďalšieho zlepšenia procesov, pričom využíva k tomu osvedčené nástroje. Posledná piata kapitola uvádza niektoré súčasné spôsoby a nástroje na zlepšovanie procesov.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu