AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

ÚVOD DO ÚČTOVNÍCTVA
Autor: Zoltán TAKÁCS

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 14,00 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 12,60 €

Počet strán: 152
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2010
Vydanie: prvé
Formát: A5
Väzba: mäkká
ISBN: 80-88870-90-6

Monografia doc. Ing. Zoltána Takácsa, CSc. z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave má hlavný cieľ podať ucelený obraz o účtovníctve podniku. Autor vychádza zo súvahovej teórie účtovníctva, zákona o účtovníctve a z nadväzujúcich národných a nadnárodných predpisov pre účtovníctvo. Obsah publikácie začína vymedzením účtovníctva, pokračuje majetkom a zdrojmi podniku, súvahou a účtami. Ďalšie časti rozoberajú účtovné doklady, účtovné knihy, oceňovanie majetku a záväzkov, rámcová účtová osnova pre podnikateľov. Monografia končí účtovnou závierkou a uvádza aj medzinárodnú harmonizáciu účtovníctva. Publikácia je povinnou literatúrou pre poslucháčov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ale môže pomôcť aj metodikom účtovníctva a účtovníkom v praxi.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu