AKTUÁLNA PONUKA KNIŽNÝCH PUBLIKÁCIÍ

KAPITÁLOVÁ PRIMERANOSŤ BÁNK A POISŤOVNÍ
Autori: Ľudomír Šlahor - Natália Žvachová

Cena za 1 ks v kníhkupectvách (kamenný obchod): 19,80 €
Cena za 1 ks u nás (internetové kníhkupectvo): 17,82 €

Počet strán: 225
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2011
Vydanie: prvé
Formát: B5
Väzba: tvrdá
ISBN: 978-80-88870-94-4

Publikácia doc. RNDr. Ing. Ľudomíra Šlahora, CSc. - prorektora pre medzinárodné vzťahy Univerzity Komenského v Bratislave a Mgr. Ing. Natálie Žvachovej – pracovníčky Národnej banky Slovenska, poukazuje na problematiku regulácie kapitálovej primeranosti bánk, ako aj na spôsoby, metódy a postupy, slúžiace k identifikovaniu a riadeniu rizík v bankovom sektore. Bankovníctvo vždy stálo v strede procesov internacionalizácie a globalizácie. V súčasnosti sa znova otvorila otázka efektívneho bankového dohľadu. Nielen na banky, ale aj na sektor poisťovníctva u nás dohliada Národná banka Slovenska, preto bolo súčasťou publikácie poskytnúť aj prehľad o spôsobe výpočtu kapitálovej požiadavky, ktorú musí mať poisťovňa neustále k dispozícii na krytie svojich rizík. Cieľovou skupinou predloženej monografie sú poslucháči doktorandského, prípadne magisterského štúdia Fakulty managementu UK v Bratislave a široká odborná verejnosť, ktorá prejaví záujem o oblasť nových trendov v riadení rizík bánk a poisťovní.

K poštovým zásielkam účtujeme logistický príplatok, ktorého sadzba je uvedená v obchodných podmienkach.

Objednaj knihu