Vydavateľstvo KARTPRINT

O nás

Vydavateľstvo vzniklo 1.7.1993, v prvom roku existencie vydávalo kartografické diela, neskôr sa vyprofilovalo na vydavateľstvo odbornej literatúry, na produkciu propagačných materiálov a zabezpečuje merkantilnú tlač. Predmet činnosti je rozsiahly:

  • Vydavateľská činnosť
  • Sprostredkovanie polygrafických prác
  • Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  • Počítačové spracovanie textu a obrazu
  • Poradenstvo v oblasti kartografickej polygrafie
  • Kartografické a kartoreprodukčné práce.

Prednosťou vydavateľstva je flexibilnosť, každú zákazku vyhotoví pre zákazníka podľa jeho predstáv „na mieru“ a vo veľmi krátkom čase, lebo vlastní tlačiarenské digitálne stroje zo zahraničia a ďalšie zariadenia nutné na konečné spracovanie produktu. Špecifikum je v zabezpečení nízkonákladovej tlače pre univerzitné pracoviská, výskumné ústavy, rôzne inštitúcie, malé i stredné podniky, osobitne pre manažérov a študentov vysokých škôl. Samozrejme, tlač vyšších nákladov pre veľké firmy je vítaná a záleží od požiadaviek kupujúceho.

Vydavateľstvo spolupracuje so špičkovými odborníkmi predovšetkým z oblasti spoločenských vied, z prírodných vied a z medicíny. Výsledkom úspešnej spolupráce vydavateľstva s renomovanými odborníkmi je vydanie viac ako 100 titulov knižných publikácií, všetky podľa požiadaviek autorov v nadväznosti na spotrebiteľský dopyt. Zvlášť zabezpečuje knižné publikácie v digitálnom tvare na CD nosičoch na základe objednávky odberateľov.

Vydavateľstvo neustále sleduje nové trendy na trhu s cieľom ďalšieho skvalitňovania svojich služieb pre zákazníkov.

Image description